Pretraga po Tagovima
  • Surogat materinstvo - intervju s Jennifer Lahl

    Femrevolt prenosi, u transkribovanoj i prevedenoj formi, intervju sa Jennifer Lahl, osnivačicom i predsednicom CBC, Centra za bioetiku i osobom iza kampanje Stop Surrogacy Now. Ispred Femrevolta, razgovor vodila Daša Stevović.

  • Antipornografska borba za 21. vek

    Šta je pornografija ako ne multimilijarderska industrija koja se održava i profitira na kulturi silovanja koju ne samo neguje već i proizvodi? Ključni nedostatak svakog savremenog pokušaja antipornografske borbe upravo je nesposobnost zaključivanja preko…

  • Parodiranje rodnih uloga - na čiji račun?

    U teoriji, osnovna premisa je da dreg kao estetika i kao performans preispituje i parodira nametnute rodne uloge, dok se u praksi se to češće ispostavlja kao još jedan oblik ismevanja samih žena. Dreg je, dakle, “femininost na steroidima”; svi stereotipi…