Pretraga po Tagovima
  • Feministička kritika "cis roda"

    Dobra početna tačka za objašnjenje rodnog ugnjetavanja jeste formulacija roda kao kategorije koja se pripisuje na osnovu medicinskog određenja, jer se time nastoji napraviti razlika između fizičkog pola i roda. Feminizam na sličan način razume muškost…