Stav Socijalističke radničke partije Španjolske* o spolno utemeljenim pravima i "teorijama koje brišu žene"

Stav Socijalističke radničke partije Španjolske* o spolno utemeljenim pravima i

9. lipnja 2020. Federalna izvršna komisija Socijalističke radničke partije Španjolske (PSOE) objavila je priopćenje pod naslovom “Argumenti protiv teorija koje brišu stvarnost žena” koje je uputila svim partijskim internim strukturama te razjašnjava svoju poziciju o konfliktu koji proizlazi iz spolno utemeljenih prava (prepoznatih u španjolskom Ustavu) i teorijama “rodnog identiteta” koje zagovara lijevo krilo njihove vladajuće koalicije i šire javnosti.

Priopćenje započinje ovim uvodom:

“Dragi drugovi i drugarice,

Kao što znate, razvila se sve žešća polemika o upotrebi, ponekad sa skrivenom agendom, fundamentalnih feminističkih pojmova kao što su spol i rod. Postoje teorije (konkretno queer teorije) koje zauzimaju sve jaču poziciju u akademskom i aktivističkom svijetu, a koje poriču postojanje biološkog spola i zamagljuju materijalnu stvarnost žena. Ako poričemo postojanje spola, poričemo nejednakost koja je mjerena i konstruirana na temelju biološke činjenice. 

Zato smo napisali ovaj dokument u kojemu smo saželi argumente naše pozicije kao političke stranke. Nadamo se da će vam biti koristan.” 

Spol je biološka činjenica, a rod je društveni konstrukt

 • Spol je biološka činjenica. Odnosi se na tjelesne karakteristike, biološke i psihološke, koje definiraju i razlikuju ljudska bića kao muškarce i žene. Spol s kojim se žene rađaju određuje njihov položaj u svijetu. Stoga je prostor koji žene zauzimaju i način na koji to čine konstruiran i ograničen. Spol određuje prava i razinu zastupljenosti žena u društvu, a u najekstremnijim slučajevima, određuje hoće li biti napadane, zlostavljane i ubijene. 
 • Rod je društveni konstrukt biološkog spola s kojim se netko rodi. To znači da je to skup društvenih i kulturalnih uloga, zadaća, stereotipa… koji se na različite načine pripisuju muškarcima i ženama i koji oblikuju očekivanja i mogućnosti. On konstruira spolnu podjelu rada (produktivnu za muškarce i reproduktivnu za žene) i prostora (javni prostor za muškarce i privatni za žene) te pretpostavlja prevlast maskulinog nad femininim.  
 • Rod je analitičko oruđe koje sada iskorištavaju određeni pokreti kako bi rodom zamijenili pojam spola. Ako rod zamijeni spol, tada je stanje strukturlrane nejednakosti žena u odnosu na muškarce zamagljeno. Rod je analitička kategorija koja u sebi implicitno nosi opresiju, nejednakost i potčinjenost žena u odnosu na muškarce. Zato socijalističke feministkinje traže njegovu aboliciju (ukidanje) s ciljem postizanja emancipacije (oslobođenja) žena.  
 • Žene su ubijane zato što su se rodile kao žene, djevojčice su podvrgnute genitalnom sakaćenju, društveno im je pripisana odgovornost za skrb. Zato što su rođene kao žene, podvrgnute su prisilnim brakovima i odriče im se individualna slobodna volja. Zato što su rođene kao žene, odriče im se pravo glasanja, spriječena im je dostupnost resursa i pate od najvišeg stupnja siromaštva i prekarnosti itd. To je strukturalna nejednakost povezana sa spolom na kojoj su temelji diskriminacija, muško nasilje prema ženama i izostanak punog priznanja građanskih prava žena i djevojčica. 

Interesna manipulacija “spolnim i rodnim identitetom”

Kada se biološki spol i spol s kojim se osoba identificira ne poklapaju, to je poznato kao transspolnost (transsexualism).   

 • Rodni identitet je pojam novijeg datuma, koji je periferalan biološkom spolu i ne implicira nikakvu diskrepanciju s pojmom spola. To bi značilo da se osoba može osjećati kao žena s muškim tijelom i obratno. 
 • Ovi pojmovi su korišteni u različitim zakonskim okvirima: Zakon 3/2007, donešen 15. ožujka, regulira ove kategorije i govori o “rodnom identitetu”. Presuda Ustavnog suda (99/2019, 18. srpnja 2019. o Pitanju neustavnosti  1595-2016) nediskriminatorno navodi pojmove “spolnog” i “rodnog” identiteta. Slično tomu, neki zakoni u španjolskim autonomnim regijama koji se odnose na jednak tretman i nediskriminaciju koriste oba termina. U Evropskoj uniji, Istanbulska konvencija (čl. 4.3.) kao i dokumenti UN Women uključuju oba termina u nekim svojim tekstovima. 
 • Premda koncepti spolnog i rodnog identiteta nisu striktno jednaki, korišteni su kao ekvivalenti u pravnim tekstovima i drugim dokumentima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U novije vrijeme je takvo korištenje termina (proizvedeno u području queer aktivizma), sve raširenije u akademskom polju i nekim društvenim  pokretima dovelo do inkorporacije novih nejasnih pojmova. Posljedice nejasnog manipuliranja ovim terminima dovode u opasnost legalan koncept “žena” kao političkog subjekta.   
 • Stoga je važno razlikovati upotrebu ovih termina kao uvjeta nediskriminacije i  jamstva slobode samoizražavanja i dostojanstva pojedinaca/ki s jedne strane,  a s druge strane kao zakonskih mogućnosti interesne upotrebe ovih koncepata koju prakticiraju određene grupe koje se osjećaju napadnute riječju “žena” i koje je čak pokušavaju eliminirati poričući stvarnost žena. 
 • Posvećenost Socijalističke partije transspolnim ljudima i njihovoj borbi za postizanje svojih prava je neupitna. Usvojili smo zahtjev za punim priznavanjem njihovih građanskih i ljudskih nediskriminatornih prava.  
 • Ne radi se o propitivanju osjeća li se osoba kao muškarac ili kao žena, neovisno o biološkom spolu ili fizičkom izgledu koji želi prezentirati. Radi se o tome da je taj osjećaj i njegovo izražavanje transferirano - osobito dok još nije stabilno -  u zakonski sustav te o implikacijama toga.
 • Kako možemo pravno prepoznati i akreditirati ekspresiju nekog osjećaja?  Poštivanje individualnih prava trans ljudi mora se razmotriti u okviru zakonskog načela pouzdanosti (certainty). 
 • Protivimo se pozicijama koje brane pravo da osjećaji, ekspresije i manifestacije osobnih određenja moraju automatski jamčiti pune zakonske efekte. Takozvano “pravo na samoodređenje spolnog identiteta” ili “pravo na spolno samoodređenje” ne sadrži legalnu racionalnost. 
 • Za punu legalnu primjenu mora postojati “stabilno stanje transpolnosti”, korektno utvrđeno, i to bi trebali  etablirati Zakon 3/2007 od 15. ožujka,  kojim se regulira upotreba spomenutih pojmova koji se odnose na ljudski spol kao i drugi noviji autonomni zakoni koji se odnose na prava, jednakost i nediskriminaciju LGBTI zajednice. 

Praktični rizici teorija koje mijenjaju definiciju žena i poriču njihovu stvarnost

 • Ukoliko je dovoljno da neki muškarac u određenom trenutku izrazi da se osjeća kao žena, bez ikakvog daljnjeg razmatranja:

– Kako će to utjecati na prikupljanje statističkih podataka? Radimo statistike prema spolu i to je fundamentalno za razumijevanje problema (nejednakosti u sferi rada i plaćama, feminizacije siromaštva, “staklenog stropa”, seksističkog nasilja…) i stvaranje javnih politika koje se tiču tih problema.    

– Kako će se to odraziti na zakon o rodno uvjetovanom nasilju? Može li nasilni muškarc tvrditi da se osjeća kao žena i stoga ne biti procesuiran zbog svoga zločina?  

– Kako će to utjecati na politike jednakosti i ravnoteže u političkoj reprezentaciji? 

– Kako će to utjecati na dostupnost resursa i usluga kao što su ženski izbjeglički i detencijski centri?

– Kako će to utjecati na participaciju u sportu i natjecanjima?

Žene nisu identitet

 • Žene nisu niti identitet niti esencija. Niti konstituiraju neki kolektiv. Žene predstavljaju više od polovice čovječanstva. Spol s kojim se žene rode određuje njihov položaj u svijetu. S te je pozicije konstruiran i definiran prostor koji žene zauzimaju kao i način na koji to čine. Spol određuje prava i stupanj društvene pozicije žena, i u najekstremnijim slučajevima i onda kada im je omogućen život bez batina i umorstva. Feminizam se bori za jednaka prava žena i muškaraca, za puno političko/društveno sudjelovanje žena i za njihovu emancipaciju. Politički subjekt feminizma su žene. 
 • Borba protiv diskriminacije u korist inkluzivnih politika predstavlja demokratsku obavezu. Ne može biti ekploatirana na nasilan način ili kao alibi za potkopavanje ciljeva jednakosti žena i muškaraca. Kao socijalistkinje i socijalisti, branimo tu jednakost i poštujemo stav da različitost (diversity) stvara bolje demokracije. 
 • Queer aktivizam zamagljuje žene kao politički i pravni subjekt, dovodi u opasnost njihova prava, javne politike usmjerene jednakosti žena i muškaraca te postignuća feminističkog pokreta.
 • Kao Socijalističke partija, izražavamo naše prihvaćanje i poštovanje prema transspolnim ljudima kao i našu posvećenosti osiguravanju politika i legalne sigurnosti  u skladu s njihovim potrebama.
 • Kao socijalistkinje i socijalisti, branit ćemo feminističke pozicije i uključiti ih u legislativne inicijative u ovom parlamentarnom razdoblju.

KRAJ 

 1. srpnja 2020.

Tekst je prevela Sestra Autsajderka prema prijevodu sa španjolskog jezika Raquel Rosario Sanchez objavljenom na https://womansplaceuk.org/2020/07/16/statement-spanish-socialist-party-sex-based-rights/


*PSOE -  Partido Socialista Obrero Español

 

Tagovi: rod, ljevica