O nama

Femrevolt je radikalno-feministička udruga kojoj je misija unapređivanje, kontekstualizacija i promocija radikalnog feminizma i umrežavanje radikalnih feministkinja na području bivše SFRJ.

Kao radikalne feministkinje, borimo se protiv svakog oblika opresije i eksploatacije, a potčinjavanje i eksploataciju žena na temelju njihovog spola smatramo historijskom osnovom svih drugih eksploatacijskih sistema, osobito kapitalizma.

Naši politički ciljevi uključuju aboliciju roda, prostitucije, pornografije i surogat-majčinstva, te ekonomske potčinjenosti i eksploatacije žena, a u sistemskom kontekstu, potpuno uništenje patrijarhata i kapitalizma.

Ova web-stranica zamišljena je prvenstveno kao platforma za feminističku teoriju, analizu i stvaralaštvo.

Ukoliko želite objaviti feministički tekst, ilustraciju, pjesmu, prevoditi, ili na bilo koji drugi način sudjelovati u radu grupe ili feminističkom aktivizmu - javite nam se!

Naš (potpuno volonterski) rad također možete podržati donacijama ili kroz kupnju majica i drugih sitnica sa našim logom i ilustracijama (20% cijene je svota donacije).

PayPal adresa za uplatu donacija je : info@femrevolt.com

IBAN udruge: HR4324020061101053917